İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında hazırlanan Acil Durum ve Afet Müdahale Planı’nda (ADAMP) görevli yöneticilerimize yönelik;

  • Bütünleşik Afet Yönetimi kavramını tüm birimlerde hayata geçirmek,
  • Afete dirençli bir şehir ve belediye oluşturmak,
  • Tüm birimlerin afet öncesi, anı ve sonrası için gereken planlamaları yapmasını sağlamak için gerekli desteği sağlamak
  • Olası bir hasar yapıcı deprem sonrasında tüm birimlerin birbiri ile uyumlu ve verimli bir çalışma ortamını sağlamak,
  • Ortak çalışma kültürünü sürdürülebilir hale getirmek,
  • Kurumsal hafızayı güçlendirmek ve yapılan çalışmaları sürekli hale getirmek,

amaçlarıyla 7-9 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi eğitim toplantıları tüm müdürlüklerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

 

Haber Resim Galerisi