GÖNÜLLÜ OL

Contact Form Demo (#4)

AFET GÖNÜLLÜLERİ PROJESİNE BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRECİ

 

Proje kapsamında AKOM web sayfası üzerinden 3 adımda başvurusunda bulunabilir ve eğitimleri alarak İBB AFET GÖNÜLLÜLERİ ailesine katılabilirsin.

 

1.ADIM:

AKOM web sayfasında bulunan başvuru ön koşulların okunması ve https://akom.ibb.istanbul/gonulluol sayfası üzerinden talep edilen bilgilerin doldurulması

 

Başvuru Ön Koşulları

  • T.C Vatandaşı olmak.
  • 18. Yaşını doldurmuş olmak. 
  • Yüz kızartıcı ve devlete karşı  terör suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak.

 

2.ADIM:

 İBB Afet Gönüllüleri Taahhütnamesinin sistem üzerinden onaylanması

Afet gönüllüleri projesinde projeye katılım için gerçekleştirilmesi gereken adımlardan ikincisi gönüllü taahhütnamesinin elektronik ortamda kabul edilmesidir. Bu taahhütname kabul edildikten sonra başvurunun 3. aşaması olan iletişim formunun doldurulmasına geçilebilir.

 

AFET GÖNÜLLÜLERİ TAAHHÜTNAMESİ 

 

Projede yer alıp gerekli etkinliklere katılmak için;

 

•          İBB’nin  Afet ve Acil Durumlar konusundaki vizyonu çerçevesinde gönüllü olarak çalışmalarımı sürdüreceğimi,

•          Gönüllü çalışmalar sırasında İBB’nin temel değerlerine, İtfaiye Daire Başkanlığı- AKOM Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen çalışma prensiplerine uyacağımı,

•          İBB’nin afet ve acil durum personeli, ve diğer gönüllüler ile uyum içerisinde çalışacağımı,

•          Gönüllü çalışmalarımı, İBB’nin afet ve acil durum çalışmalarını yöneten birimler tarafından bana gösterilen alanda/alanlarda belirlenen çalışma saatleri içerisinde yapacağımı,

•          Gönüllü çalışmaları sırasında her hangi bir hak, menfaat veya ücret talep etmeyeceğimi,

•          İBB yetkilileri ve diğer gönüllüler ile ilişkilerde dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, sosyal farklılıklar gözetmeyeceğimi, tüm gönüllülere eşit mesafede davranacağımı,

•          Çalışma kapsamında herhangi bir dini, siyasi görüş ve kurum adına faaliyette bulunmayacağımı,

•          Afet gönüllüleriyle sağlıklı ve etkin iletişim kurulması için başvuru formundaki iletişim bilgilerimi güncel tutacağımı,

•          Gönüllü çalışmalarına ilişkin veri, bilgi yada görsellerin gizliliğine riayet edeceğimi, bu veri ve görselleri (fotoğraf, video vb.) hiçbir suret ile sosyal medya ve benzer platformlarda yayınlamayacağımı,

•          Afet gönüllüleri projesi kapsamında yapılan faaliyet ve etkinliklerde tarafımca kayda alınan ya da tarafıma ait fotoğraf, video, ses ve benzeri görsel veya işitsel, materyallerin İBB tarafından iletişim organlarında veya sosyal medya platformlarında süresiz kullanılmasına izin verdiğimi ve kullanılan bu materyaller nedeni ile herhangi bir hak, menfaat ve bedel talep etmeyeceğimi,

•          İBB veya kendi adıma yapılan çalışmalardan dolayı herhangi bir hediye veya bağış kabul etmeyeceğimi,

•          İBB veya Afet gönüllüleri projesinin ismini kullanarak herhangi bir çıkar sağlamayacağımı,

•          Afet gönüllüleri çalışmaları kapsamında tarafıma ekipman verilmesi durumunda ekipmanları ekonomik ömürlerine göre uygun şartlarda saklayacağımı ve gerektiği durumlarda kullanacağımı,

•          Gönüllü çalışmaları sırasında zarara uğrarsam veya zarar sebep olursam her türlü zarardan şahsi sorumluluğum olduğunu,

•          Afet gönüllüleri projesi sonrasında alınan eğitimler, uygulanan program dahilinde kalite ve verimliliğin ölçülmesi için İBB tarafından aranabileciğimi 

 

Kabul ve taahhüt ederim.

+90

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (“İBB”) tarafından işlenecek olup, detaylı bilgiye Afet Gönüllüleri Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin, etkinlik ve organizasyon yönetimi, vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve vatandaş memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesini ve İBB faaliyetlerinin tanıtımı adına İBB tanıtım videoları/sunumlarında ve İBB’ye ait sosyal medya hesapları ile basılı mecralarda aleni olarak paylaşılması ile ilgili açıklanan kurallara Afet Gönüllüleri Açık Rıza Metni’nden ulaşabilirsiniz.