Gönüllü Ol

AFET GÖNÜLLÜLERİ PROJESİNE BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRECİ

 

Proje kapsamında AKOM web sayfası üzerinden 3 adımda başvurusunda bulunabilir ve eğitimleri alarak İBB AFET GÖNÜLLÜLERİ ailesine katılabilirsin.

 

 1. ADIM:

 

AKOM web sayfasında bulunan başvuru ön koşullarını oku ve https://akom.ibb.istanbul/gonulluol sayfası üzerinden talep edilen bilgilerini doldur.

 

Başvuru Ön Koşulları

 • T.C Vatandaşı olmak.
 • 18. Yaşını doldurmuş olmak. 
 • Yüz kızartıcı ve devlete karşı – Terör suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak.
 1. ADIM:

 

İBB Afet Gönüllüleri Taahhütnamesini sistem üzerinden onaylanması

 

Afet gönüllü projesinde projeye katılım için gerçekleştirilmesi gereken adımlardan ikincisi gönüllü taahhütnamesinin elektronik ortamda kabul edilmesidir. Bu taahhütname kabul edildikten sonra başvurunun 3. aşamasına geçilebilir.

 

AFET GÖNÜLLÜLERİ TAAHHÜTNAMESİ 

 

Projede yer alıp gerekli etkinliklere katılmak için;

 

•          İBB’nin  Afet ve Acil Durumlar konusundaki vizyonu çerçevesinde gönüllü olarak çalışmalarımı sürdüreceğime,

•          Gönüllü çalışmalar sırasında İBB’nin temel değerlerine, İtfaiye Daire Başkanlığı- AKOM Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen çalışma prensiplerine uyacağıma,

•          İBB’nin afet ve acil durum personeli, ve diğer gönüllüler ile uyum içerisinde çalışacağıma,

•          Gönüllü çalışmalarımı, İBB’nin afet ve acil durum çalışmalarını yöneten birimler tarafından bana gösterilen alanda/alanlarda belirlenen çalışma saatleri içerisinde yapacağıma,

•          Gönüllü çalışmaları sırasında her hangi bir hak, menfaat veya ücret talep etmeyeceğime,

•          İBB yetkilileri ve diğer gönüllüler ile ilişkilerde dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, sosyal farklılıklar gözetmeyeceğime, tüm gönüllülere eşit mesafede davranacağıma,

•          Çalışma kapsamında herhangi bir dini, siyasi görüş ve kurum adına faaliyette bulunmayacağıma,

•          Afet gönüllüleriyle sağlıklı ve etkin iletişim kurulması için başvuru formundaki iletişim bilgilerimi güncel tutacağıma,

•          Gönüllü çalışmalarına ilişkin veri, bilgi yada görsellerin gizliliğine riayet edeceğime, bu veri ve görselleri (fotoğraf, video vb.) hiçbir suret ile sosyal medya ve benzer platformlarda yayınlamayacağıma,

•          Afet gönüllüleri projesi kapsamında yapılan faaliyet ve etkinliklerde tarafımca kayda alınan ya da tarafıma ait fotoğraf, video, ses ve benzeri görsel veya işitsel, materyallerin İBB tarafından iletişim organlarında veya sosyal medya platformlarında süresiz kullanılmasına izin verdiğimi ve kullanılan bu materyaller nedeni ile herhangi bir hak, menfaat ve bedel talep etmeyeceğime,

•          İBB veya kendi adıma yapılan çalışmalardan dolayı herhangi bir hediye veya bağış kabul etmeyeceğime,

•          İBB veya Afet gönüllüleri projesinin ismini kullanarak herhangi bir çıkar sağlamayacağıma,

•          Afet gönüllüleri çalışmaları kapsamında tarafıma ekipman verilmesi durumunda ekipmanları ekonomik ömürlerine göre uygun şartlarda saklayacağıma ve gerektiği durumlarda kullanacağıma,

•          Gönüllü çalışmaları sırasında zarara uğrarsam veya zarar sebep olursam her türlü zarardan şahsi sorumluluğum olduğunu,

•          Afet gönüllüleri projesi sonrasında alınan eğitimler, uygulanan program dahilinde kalite ve verimliliğin ölçülmesi için İBB tarafından aranabileciğimi 

 

Kabul ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu kapsamında, sizi (Gönüllü) KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz. Tamamını görüntülemek için tıklayın…

KVKK Kapsamında, kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  olarak, Afet Gönüllüleri projemiz kapsamındaki çalışmalarımızın planlanması ve yürütülmesi amacıyla siz değerli gönüllümüzün bir takım kişisel verilerini işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda, bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız. Bizlere ilettiğiniz/edindiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle, işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemekteyiz.

İşbu metin çerçevesinde İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ‘nden hiçbir maddi kazanç amacı gütmeden eğitim, tanıtım, etkinlik, proje alanlarında bulunan kişiler, katılımcılarımız ve/veya gönüllülerimiz olarak değerlendirilmektedir ve bu metinle gönüllülerimizi aydınlatmayı amaçlamaktayız.

 

 1. Veri Sorumlusu ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

İnternet Adresi: www.ibb.gov.tr

Telefon Numarası:+90 (212) 4551300

e-Posta Adresi: akom@ibb.gov.tr

Adres: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih /İSTANBUL

 

 1. Toplanan/İşlenen Veriler

 Veri Sınıfı:

 Açıklama

 Kimlik Bilgisi:

 Ad – Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet Bilgisi, T.C. Kimlik Numarası

 

 Telefon Numarası, Açık Olmayan Adres Bilgisi, E-Posta Adresi,

 Eğitim Bilgisi:

 Öğrenim Durumu, Mezun Olduğu Okul Bilgisi

 İş Deneyimi Bilgisi:

 Çalışma Durumu, Meslek ve Uzmanlık Bilgisi

 Görsel ve İşitsel Bilgi:

 Fotoğraf, Görüntü, Ses Kaydı

Özel Nitelikli Kişisel Veri:

Gönüllü çalışma alanına göre alacağı eğitimin tercihi,

 

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 1. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ faaliyetleri, proje ve etkinlikleri hakkında bilgi vermek
 2. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ nin tanıtımı ve proje/etkinlik konularında davet yapmak
 3. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ nde üstleneceğiniz görevleri düzenlenmek ve buna ilişkin bilgilendirme yapmak
 4. Sağlayacağınız gönüllülük faaliyetlerine ilişkin değerlendirme yapmak
 5. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ faaliyetlerini duyurabilmek
 6. Sosyal ve dijital medyada gönüllü hikâyelerini paylaşmak
 7. Uzmanlık alanlarınıza girebilecek alanlarda isteğe bağlı gönüllülük faaliyetlerinde bulunabilmeniz amacıyla destek talebinde bulunmak
 8. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ‘nde katılacağınız etkinliklere ilişkin bilgilendirme yapmak
 9. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlı kayıtları tutmak
 10. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ‘nin toplum üzerinde yaratmış olduğu sosyal etkiyi ölçebilmek
 11. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi amaçlı kayıtları tutmak
 12. Sizleri yeterlilik ve güvenlik açısından değerlendirebilmek
 13. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ faaliyetlerini değerlendirebilmek amacıyla çalışmalar yapmak
 14. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB iştirak şirketlerine başvuru ve bilgilendirme yapabilmek

 15. Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde ve KVKK’ nin 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde, açık rızanıza binaen ve kanunen izin verilen diğer hallerde,

 1. Gönüllülük faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, İBB’nin İştirak Şirketlerine,
 2. Gönüllülük faaliyeti için gerekli ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak danışman 3. kişilere ve İBB’nin İştirak Şirketlerine,
 3. İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin beyanı amacıyla gerekmesi halinde T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 4. Gönüllülük faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla danışman 3. kişilere ve İBB’nin İştirak Şirketlerine,
 5. Gönüllülük faaliyeti kapsamında ilgili İBB’ nin İştirak Şirketlerine ve ilçe belediyelerine,
 6. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 7. Gönüllülük faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz 3. gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 8. İBB ve İBB’ nin İştirak Şirketlerinin arasında ortak veri tabanı oluşturulması, stratejik planların hazırlanması amacıyla İBB ve İBB’ nin İştirak Şirketlerine, danışman 3. Kişilere,
 9. İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla hukuk bürolarına,
 10. Gönüllülük faaliyeti için gerekli ürün ve hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi için kargo şirketlerine ve posta kuruluşlarına,
 11. Gönüllülük faaliyeti için gerekli olması halinde kişiye özel telefon hattı çıkartılması ve internet kullanımı amacıyla GSM operatörlerine ve internet sağlayıcılarına,
 12. Gönüllülük faaliyeti kapsamında yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla danışman 3. kişilere, İBB’ ye ve İBB’ nin diğer iştirak şirketlerine ve çözüm ortaklarımıza,
 13. Gönüllülük faaliyeti için gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları, sertifikasyon kuruluşları ve bilgi güvenliği firmalarına,
 14. İdari ve adli işlemlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına,
 15. Afet Gönüllüleri Projesi Bilgi Sistemi vb. işletim sistemleri ve bilgisayar programı veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (Hosting, bulut bilişim, e-posta ve diğer) almak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 16. Gönüllülük faaliyeti kapsamında etkinlik, konferans ve benzeri planlamaların gerçekleştirilmesi amacıyla İBB’ ye ve İBB’ nin İştirak Şirketlerine ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız kişilere,
 17. Gönüllülük faaliyeti için gerek sözleşmesel, gerekse idari yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla gerçek veya tüzel kişiler ile kamusal nitelikteki kurumlara,
 18. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından düzenlenen toplantı, seminer ve diğer etkinliklerde çekilen veya kayıt altına alınan görüntülerin organizasyonların tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla İBB’ye ve ilgili kişilere aktarılabilmekte veya erişime açılabilmektedir.

 19. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve yukarıda 3. Maddede belirtilen amaç ve kapsamda,

 1. Manuel veya dijital başvuru formları,
 2. Manuel veya dijital her türlü bilgi formları ve taahhütnameler
 3. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKOM internet sitesi, İstanbul Senin uygulaması ziyaretleriniz ve sizi tanımak için kullanılan çerezler,
 4. Sosyal, dijital medya kanalları ve Google vb. arama motorlarının kullanımı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere otomatik ve otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığıyla, açık rızanıza binaen ya da KVKK’ da öngörülen diğer veri işleme koşulları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, gönüllülük faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  hizmet ve faaliyetlerinin yürütebilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasalardan doğan sorumlulukların eksiksiz ve hukuka uygun bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

Kişisel Verileriniz işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 1. Açık rızanızın bulunması,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri
  işlenmesi,
 4. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
  zorunlu olması,
 6. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru
  menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz açısından işlemeye ilişkin hukuki sebep, açık rızanızın var olmasıdır.

 1. İlgili Kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesinde Belirtilen Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca, aşağıda yer alan haklarınızı, dilediğiniz zaman, veri sorumlusu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yukarıda yer alan adresine noter aracılığıyla gönderilecek ihtarname veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak talep edebilirsiniz. Veri sahibi,

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, veri sorumlusu formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Bu çerçevede iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin İBB’ ye ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (Otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Genel aydınlatma metnine İBB’nin İnternet adresinden ulaşabilirsiniz.

Siz değerli Afet Gönüllülerimizin bilgisine sunarız.