Kriz Yönetimi Çalışmaları

KAMERALAR VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Trafik ve Çok Yönlü Kameralar

Ulaşım ağı üzerindeki güncel trafik kameraları, şehrin önemli ve yüksek noktalarına yerleştirilen afet kameraları ve çeşitli İBB Birimlerine ait kameraları AKOM’dan yönetilebilmekte ve izlenebilmektedir. Kameralar ile afet anında ve acil durumlarda olaylara hızlı ve etkin müdahale sağlanmaktadır.

Komuta Aracı

Olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere, içerisi en son sistem haberleşme cihazları ile donatılmış (tel, telsiz, uydu tel, gps, fax, vb) mobil komuta kontrol aracı bulunmaktadır.

Telsiz Haberleşmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından kullanılan telsiz sisteminin altyapısı yenilenmiş ve kapsama alanı genişletilerek il sınırlarının % 95’ini kapsar hale getirilmiştir.

 
ULAŞIM HİZMETLERİ

Acil Ulaşım Eylem Planı

Ulaşım Planlama Müdürlüğümüz tarafından muhtemel afetlere yönelik “Acil Ulaşım ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. Ana arterlere, boğaz köprülerine, sahil yollarına, geçitlere, oto yollarına, hava ve deniz yolları ile raylı sisteme alternatif ulaşım çalışmaları tamamlanmıştır.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı

Acil müdahale personeli, çeşitli özellikte ve kapasitede araç ve iş makineleri ile toplanma merkezleri, hastane ve seyyar hastaneler başta olmak üzere ana arterler, ikmal ve tahliye yollarının açık tutulması ile enkaz kaldırma çalışmalarını yürütmektedir.

Afet durumlarına göre acil durum planlarını hazırlanmış, kış aylarında İstanbul’un kritik müdahale noktalarına konuşlanarak yolların açık kalmasını sağlamaktadır.

İETT Genel Müdürlüğü

Afet durumlarında görevi karayolu ile afetzedelerin ve yardım ekiplerin ulaşımını sağlamak olan İETT Genel Müdürlüğü, hâlihazırda İETT,  Özel Halk Otobüsü ve İstanbul Ulaşım A.Ş.  olmak üzere toplam 6000’in üzerinde otobüs ile hizmet vermektedir. Planlar doğrultusunda haberleşme sistemleri,  ekipmanları ve otobüsleri ile ulaşımın yanı sıra, acil yardım malzemelerinin taşınması görevini de yürütmektedir.

Olumsuz hava koşullarında ise deniz ulaşımında meydana gelen aksaklıklar ek otobüs seferleri konularak giderilmektedir.

İstanbul Şehir Hatları

Afet durumlarında görevi deniz yolu ile afetzedelerin ve bunlara yardım etmek üzere gelen ekiplerin ulaşımını sağlamaktır. İskele ve terminaller güçlendirilmiş, afet müdahale ekiplerinin eğitimleri tamamlanmış ve bütün gemilere acil müdahale için gerekli sağlık malzemeleri yerleştirilmiştir.

Olumsuz hava koşullarında kara ulaşımında meydana gelen aksaklıklar ek seferler konularak giderilmektedir.

 
ARAMA KURTARMA HİZMETLERİ

İtfaiye Daire Başkanlığı

Afet durumunda öncelikli görevi, yangınları söndürmek ve arama kurtarma çalışmalarına katılmaktır. İstanbul’un yangın riski haritası çıkarılarak, yangın risklerine göre itfaiye istasyon sayılarını belirlemiş, ihtiyaçlar doğrultusunda ekipman ve araç parkını güçlendirmiştir. Bu çalışmalar kapsamında özellikle afet anında kullanılacak çok maksatlı araçlar ve ekipmanlar alınmasına önem verilmiştir.

İstanbul’un gelişimine paralel olarak istasyon, personel, güncel teknolojiye sahip araç ve ekipmanı artırmaya yönelik çalışmaları devam etmektedir.

İstasyonlarındaki bütün personelinin eğitim çalışmalarını İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM) ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile periyodik olarak devam ettirmektedir. İtfaiye Daire Başkanlığı, eğitim merkezinde özel kuruluşlar bünyesindeki görevli itfaiye personeline de eğitim vererek muhtemel afetlere müdahale etkinliğini artırmaya çalışmaktadır.

 
ACİL YARDIM HİZMETLERİ

Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğünün çalışmalarına paralel olarak afet ve acil durumlarda itfaiye ekipleriyle hareket ederek acil sağlık durumlarına müdahale ve sağlık kuruluşlarına nakil çalışmalarını yürütmektedir.

Acil müdahale istasyonlarında, ambulans ve acil sağlık personelleri ile çalışmalarını sürdüren Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü, Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan sıhhi ikmal depolarında bir yıllık ihtiyacı karşılayacak acil ilaç ve tıbbi sarf malzemelerini sürekli yenilenerek hazır tutmaktadır.

Ayrıca İstanbulluların ilk yardım ve sağlık konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacı ile ilk yardım eğitimleri ve ilkyardım ve halk sağlığı seminerleri vermektedir.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü

Afet ve acil durumlarda hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklarla (Zoonozlar) müdadele çalışmaları ile hayvanlara yönelik acil müdahale, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri yürütülmektedir.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Veteriner hekimleri ve Hayvan Nakil Araçları ile Hayvan Hastanesi, Aşılama ve Tedavi Ünitesi ve Geçici Hayvan Bakım Evlerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 
ALTYAPI ACİL MÜDAHALE

İGDAŞ

Afet durumlarında görevi zarar gören doğalgaz altyapısını onarmak olan İGDAŞ, doğalgaz şebekesi güvenliği açısından dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, deprem bölgesi olan İstanbul’un risk katsayısını azaltmaya çalışan uygulamaları hayata geçirmekte, doğalgaz şebekesinde son teknolojiyi kullanarak meydana gelebilecek olumsuzluklara yönelik tedbirleri almaya devam etmektedir.

İGDAŞ, doğalgaz şebekesinin güvenli bir şekilde yönetilmesi ve işletilmesi için İGDAŞ Scada Sistemi hayata geçirmiştir.

Doğalgaz Scada Sistemi ile,

  • Doğalgaz çelikhat basıncı,
  • Bölge Regülatörleri ve Müşteri İstasyonları,
  • Actuatorlü vanalar,
  • Katodik koruma sistemi,
  • Doğalgaz kalitesinin ölçümü,
  • Gaz kokulandırma üniteleri
  • Elektrik kesintileri

Gözlemlenerek uzaktan kontrol ve kumanda edebilmektedir.

Acil müdahale ekibi ile 24 saat hizmet veren İGDAŞ, ekiplerin eğitim çalışmaları periyodik olarak devam etmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü

Afet durumlarında zarar gören su, kanalizasyon altyapı sistemlerini onarma ve toplanma merkezlerinin su ve kanalizasyon altyapısını karşılama görevleri bulunan İSKİ, acil müdahale ekibi ile 24 saat esasına göre  çalışmalarını sürdürmektedir.

 
GIDA TEMİNİ

İşletmeler Müdürlüğü

Afet durumunda görevli personelin ve afetzedelerin yiyecek, içecek ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlıklarını yapan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, lojistik depolarını, sosyal tesislerini, mobil mutfağını, mobil büfelerini, hizmet ve arazi araçlarını hâlihazırda kullanmaktadır.

Alibeyköy’de, içerisinde mutfaklar, kuru gıda ve soğuk hava depoları ile çeşitli atölyeler bulunan Lojistik Destek Merkezinde, afet durumlarında kapasitesini artırmaktadır.

Ayrıca, Mobil Mutfak, Mobil Fırın, Yaşam Tırı ve Mobil Büfeler hizmete hazır halde tutulmakta ve ihtiyaç halinde kullanılmaktadır.

Halk Ekmek A.Ş.

Afet durumunda görevi afete maruz kalan bölgelere dayanıklı ekmeği sağlıklı ve etkin bir şekilde ulaştırılıp dağıtımını sağlamaktır. Günlük 3.75 milyon ekmek üretim kapasitesine sahip olan Halk Ekmek, hammadde ve malzeme stokunu yapmış, elektrik, su, doğalgaz kesintileri için alternatif enerji kaynaklarını her an devreye sokacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır.

İBB ile dayanıklı ekmek üretimi konusunda işbirliği çalışması yapılmış, afetzedelerin sağlık ve vücut direncini muhafaza etmesini sağlayacak, güçlendirilmiş ve dayanıklı ekmek üretimi için gerekli AR-GE çalışmaları yapılmıştır. Afet anına yönelik ekmek üretilmesi depolanması ve dağıtımı konusundaki çalışmalar tamamlanarak istenildiği anda üretim yapılabilecek duruma getirilmiştir.

Edirnekapı, Cebeci, Cevizli, Ahmet İsvan olmak üzere toplam 4 büyük ekmek üretim fabrikasında çalışmalarını devam ettirmektedir.

Hamidiye A.Ş.

Afet durumunda görevi geçici iskân bölgelerine tankerler ve pet şişeler ile içme suyu taşıma hizmetini yürütmektir. Acil durum planlarını hazırlayan Hamidiye A.Ş.  il genelindeki bayi ve depoları ile hazırlıklarını tamamlamış, sivil su tanker sahiplerine tebligat yapılmıştır.

 
YARDIM FAALİYETLERİ

Yurtiçi ve Yurtdışı Afet Bölgeleri Yardım Faaliyetleri

Türkiye’de ve dünyada meydana gelen afetler sonrasında, afetin büyüklüğü, yeri ve türüne göre afet bölgelerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yardım eli uzatılmaktadır.

AKOM’un koordinasyonunda yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında, afet bölgelerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerinden oluşan arama kurtarma, yangın söndürme, sağlık, gıda, su ve kanal altyapısı, atık yönetimi, ilaçlama vb. ekipleri, yardım malzemeleri ve nakdi yardımlar gönderilerek bölge halklarının yaraları sarılmaktadır.

AFET BÖLGELERİNE YAPILAN YARDIMLAR

TARİH  AFET / ACİL DURUM TÜRÜ YER
 2023 Eylül Orman Yangını  Tekirdağ, Çerkezköy
 2023 Eylül Sel Kırklareli
 2023 Ağustos Orman Yangını Çanakkale
 2023 Ağustos Fabrika Yangını  Bursa
 2023 Temmuz Otluk Alan Yangını Tekirdağ, Ergene
 2023 Temmuz Orman Yangını Tekirdağ, Malkara
 2023 Temmuz Sel, Heyelan Ordu, Bartın, Zonguldak, Giresun
 2023 Nisan Nehirde kaybolma Tunceli, Munzur Nehri
 2023 Şubat Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve depremden etkilenen diğer iller
 2022 Aralık Sel Antalya
 2022 Kasım Fabrika Yangını  Bursa
 2022 Temmuz Orman Yangını  Muğla
 2022 Haziran  Sel, Heyelan  Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük
 2021 Ağustos  Sel, Heyelan  Kastamonu, Sinop
 2021 Temmuz  Orman Yangını  Antalya, Muğla
 2021 Temmuz  Sel, Heyelan  Rize, Artvin
 2021 Şubat  Gemi Yangını  Çanakkale
 2020 Ekim  Deprem  İzmir
 2020 Ağustos  Sel, Heyelan  Giresun
 2020 Temmuz  Patlama, Yangın  Sakarya, Hendek
 2020 Ocak  Deprem  Elazığ
 2020 Ocak  Gölde/ Nehirde Kaybolma  Tunceli
 2019 Temmuz  Sel  Düzce
 2019 Haziran  Nehirde Kaybolma  Tunceli, Munzur Nehri
 2019 Mayıs  Uçurumdan Düşme  Trabzon, Soğanlı Dağı
 2018 Temmuz  Tren Kazası  Tekirdağ, Çorlu
 2016 Ağustos  Sel  Makedonya, Üsküp
 2015 Aralık  Fabrika Yangını  Bursa
 2015 Kasım  Sel, Heyelan  Artvin, Borçka
 2015 Ağustos  Orman Yangını  Bursa
 2015 Ağustos  Sel  Artvin, Hopa
 2015 Nisan  Deprem  Nepal, Katmandu
 2015 Şubat  Sel  Edirne
 2014 Ekim  Maden Ocağı Kazası  Karaman, Ermenek
 2014 Mayıs  Sel  Bosna Hersek, Bckro
 2014 Mayıs  Maden Ocağı Kazası  Manisa, Soma
 2014 Mayıs  Sel  Çanakkale, Gökçeada
 2012 Temmuz  Sel  Artvin, Yusufeli
 2011 Ekim  Deprem  Van
 2011 Eylül  Sel  Rize
 2011 Ağustos  Kuraklık  Somali, Mogadişu
 2011 Mart  Deprem, Tsunami  Japonya
 2010 Ağustos  Sel  Pakistan, Muzaffargarh
 2006 Kasım  Sel  Batman
 2005 Ekim  Deprem  Pakistan, Keşmir
 2004 Aralık  Deprem, Tsunami  Endonezya, Banda Aceh
 2004 Ağustos  Tren Kazası  İzmit
 2004 Temmuz  Tren Kazası  Sakarya