AFET GÖNÜLLÜLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ağustos 2021 tarihinde yapmış olduğu basın açıklamasıyla; Vatandaşların, STK’ların doğrudan bütçe harcamaları ve öncelikleri ile ilgili kararlara aktif katılım sağlandığı,  bütçe harcamalarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kaynakların adil kullanılmasının bir yönetim anlayışı olduğu KATILIMCI BÜTÇE uygulamasının İBB’de ilk kez başlatıldığını duyurmuştur. Gerçekleştirilecek uygulama ile vatandaşlardan gelen taleplerin, İBB yatırım planlamasıyla birleştirilerek ilgili müdürlüklerin 2022 yılı bütçesiyle gerçekleştirileceğini bildirmiştir.

Bu kapsamda BÜTÇE SENİN KARAR SENİN sloganı ile İstanbullular toplam 4.873 proje önerisinde bulunmuştur. Gelen proje önerileri titizlikle incelenen teknik ve yasal yönden uygun görülen 191’i İstanbulluların beğenisine 21-29 Ağustos tarihleri arasında sunulmuştur.  İstanbullular 191 proje için 147,837 kez oy kullanmış ve içerik, kapsam, yaratacağı fayda ve kazanımlar açısından değerlendirilen 5 projenin uygulanacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından açıklanmıştır.

İstanbul coğrafi konumu, toplumsal ve ekonomik yapısı yerleşimlerin bulunduğu tehlikeli zemin koşulları, yapı stokunun durumu ve geçmişten günümüze yaşanan afetler de dikkate alındığında yakın gelecekte yaşanması muhtemel afet olayları karşısında yüksek düzeyde riskine sahiptir.

Sürdürülebilir bir kalkınma, kamu düzeninin sağlanması ve kentsel güvenlik ancak kentsel yaşamda bütünleşik afet yönetim sisteminin unsurlarından olan afetler öncesinde; risk azaltma ve hazırlıklı olma aşamalarının ön plana çıkartılmasıyla mümkündür. Bu açıdan bakıldığında İstanbul’un afetlere karşı dirençli hale getirilmesi, ve toplumsal farkındalığın oluşturulması açıklanan 5 projeden bir tanesi olan AFET GÖNÜLLÜLERİ projesi ile sağlanması hedeflenmiştir.

 

Afet Gönüllüleri Projesi 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Katılım Sertifikaları yüz yüze eğitimlerini tamamlayan gönüllülerimize e-posta yoluyla ulaştırılacaktır. 

Eğitimlerimize destek veren, ilgi gösteren İstanbullulara teşekkür ederiz.

 

PROJENİN ADI:

 • Afet Gönüllüleri Projesi

PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ SEKTÖR / TEMA:

 • Afet ve Şehircilik

PROJENİN AMACI:

 • İstanbul’un afetlere karşı dirençli hale getirilmesi, yerel ve ulusal düzeyde afetlerle ilgili kurumların teknik ve idari kapasitelerinin arttırılarak kurumlar arası koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi.
 • İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın özellikle başta “deprem” başta olmak üzere tahliye gerektiren doğa ve insan kaynaklı afet ve acil durumlarda toplumsal farkındalığını, bilgi, bilinç ve ilk müdahale kapasitesini arttırarak afetlere hazır hale getirilmesine katkı sağlanması.
 • İstanbul’un afet ve acil durum esnasında ilk müdahale kapasitesinin yetkilendirilmiş kuruluşlar afet ve acil durum toplanma alanına gelinceye kadar gönüllüler vasıtasıyla arttırılması.

 PROJENİN LİDERİ YÜRÜTÜCÜ BİRİMİ:

 • İtfaiye Daire Başkanlığı – AKOM Şube Müdürlüğü

PROJENİN ORTAKLARI:

 • Strateji Geliştirme, Muhtarlık İşleri, Deprem ve Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlıkları

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR:

 • Akut Vakfı

 PROJE UYGULAMA SÜRESİ:

 • Eylül-Aralık 2022 arası

PROJE FAALİYETLERİ:

Proje kapsamında 3 temel faaliyet alanı bulunmaktadır.

1.Hafif Arama ve Kurtarma (İME) Eğitiminin Verilmesi

Deprem afeti sonrası hafif arama ve kurtarma uygulamalarını kapsayan eğitimdir.

Eğitim Müfredatının Başlıkları;

 1. Yer tespiti (sesli arama teknikleri)
 2. Ulaşma
 3. Sabitleme (kazazedenin ve alanın sabitlenmesi)
 4. Taşıma (kazazedenin sedyelenmesi, toplanma alanına veya sağlık kuruluşuna nakli)

2. Toplanma Alanları Organizasyon Eğitimlerinin Verilmesi

Deprem afeti sonrası, yetkili kuruluşların Afet ve Acil Durum Toplanma alanlarına ulaşacağı zamana kadar, gönüllü ekiplerin temel seviyede bilmesi gerekenleri ve yapacaklarını kapsayan eğitimdir.

Eğitim Müfredatının Başlıkları;

 1. Toplanma alanı nedir.
 2. Afet çantası ve önemi.
 3. Toplanma alanında yapılması gerekenler.
 4. Toplanma alanı gönüllüleri arası yönetim-koordinasyon, yetkili kurum/kuruluş görev yerine ulaştığında yapılması gerekenler.

3.Tatbikatların Gerçekleştirilmesi

Deprem afeti sonrası Toplanma Alanları Organizasyonu ile Hafifi Arama ve Kurtarma (İME) Eğitimleri kapsamında pilot olarak seçilecek ilçelerde uzmanlar eşliğinde TATBİKATLAR gerçekleştirilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. AFET Gönüllülük Projesi Nedir?

Afet ve şehircilik temasında; afetlerde ihtiyaç duyulacak temel eğitimlerin verilerek afet ve kriz esnasında ilk müdahale kapasitesinin gönüllüler vasıtasıyla artırılması projesidir.

 1. Projeyi Kim Talep Etti ve Yürütücüsü Hangi Kurumdur?

Proje İstanbul halkı tarafında KATILIMCI BÜTÇE uygulaması ile talep edilmiş olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı projenin yürütücüsüdür.

 1. Projede Yer Alırsam Resmi Bir Görevim Olur mu?

Projede yer almanız ve eğitimleri tamamlamanız durumunda herhangi bir resmi göreviniz bulunmayacaktır. Resmi gönüllü olabilmeniz için sizi AFAD başkanlığının gönüllülük sistemine dahil olmanızı tavsiye ediyoruz.

 1. Proje İstanbul’un Neresinde Uygulanacak?

Proje öncelikle pilot olarak belirlenen ilçe/ilçelerde uygulandıktan sonra yaygınlaştırılarak 39 ilçe genelinde uygulanacaktır.

 1. Projenin Ortakları Kimler?

AKUT Vakfı proje ortağıdır.

 1. Proje Kapsamında Hangi Faaliyetler Gerçekleştirilecek?

Proje kapsamında 3 temel faaliyet yapılacaktır.

 • Hafif Arama ve Kurtarma (İME) Eğitiminin Verilmesi
 • Toplanma Alanları Organizasyon Eğitimlerinin Verilmesi
 • Tatbikatların Gerçekleştirilmesi

Faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

 1. Proje Kapsamında Eğitimler Hangi Yöntemler ile Verilecek?

Proje kapsamında eğitimler hem çevrimiçi hem de pratik uygulamalı olarak yüz yüze ve tatbikatlar şeklinde verilecektir.

 1. Proje Kapsamında Eğitimleri Hangi Kurum Verecek?

Akut Vakfı bünyesindeki alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecektir.

 1. Proje Kapsamında Eğitimleri Mobil Üzerinden Takip Edebilir miyim?

Evet, projeye kayıt olduktan sonra belirtilen platform üzerinden çevrimiçi takip edebilirsiniz.

 1. Proje Kapsamında Verilecek Eğitimler Kaç Saat? Eğitimlere Katılımcı Başvurusu Sınırı Var mı?

Proje kapsamında Hafif Arama ve Kurtarma (İME) Eğitimi 16 saat iki gün, Toplanma Alanları Organizasyon Eğitimi ise 12 saat iki gün şekilde verilecektir. Eğitimlere şartları sağlayan her T.C vatandaşı katılabilecektir.

 1. Proje Kapsamında Alınan Eğitimler Sonunda Sertifika Alabilir miyim?

Eğitimleri ve tatbikatları başarı ile tamamlayan iştirakçilere İBB Afet Gönüllüleri Projesine katılım sertifikası verilecektir. Sertifikanın alınabilmesi için eğitimlere %85 katılım sağlanması gerekmektedir.

 1. Projeye Kabul Edilmemiz İçin Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar Nelerdir?

AKOM Web sayfasında Gönüllü Ol başlığındaki linkte projeye katılım şartları ayrıntılı olarak yer almaktadır. İlgili dokümanı inceleyebilirsiniz.

 1. Projeye Dahil Olunması Durumunda Katılımcılara Herhangi bir Ücret Verilecek mi?

Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler ve katılım sağlanacak tatbikatlara iştirak edilmesi durumunda  katılımcılara herhangi bir ücret verilmeyecektir.

 1. Projenin AFAD Gönüllü Sistemi İle Bağlantısı Var Mı?

Projemiz AFAD Gönüllü sistemine katılımcıların iştirak edilmesini desteklemekle birlikte herhangi bir bağı bulunmamaktadır.

 1. İBB’nin Afet Gönüllü Sistemine Dahil Olduğumda AFAD Başkanlığının Gönüllü Sistemine de Dahil Oluyor muyum?

Projeye katılım sağlanması durumunda AFAD gönüllü sistemine dahil olunmayacaktır. Ancak projeye dahil olan katılımcıların AFAD Gönüllü sistemine katılınması desteklenmektedir.

 1. Proje Kapsamında Tarafıma Herhangi Bir Ekipman Verilecek Mi? Verilen Bu Ekipmanlar İçin Bir Bedel Ödeyecek miyim? Ekipmanın Uygun Şartlarda Korunup Saklanması Görevi Bende mi?

Projede yer alan hafif arama ve kurtarma eğitimi ile tatbikatlar gerçekleştirilirken katılımcılara ekipman desteği verilecektir. Verilen ekipmanlar için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceği gibi verilen ekipmanların uygun şartlarda saklanıp korunması katılımcıların sorumluluğunda olacaktır.

 1. Afet Gönüllüleri Taahhütnamesini Onaylamazsam Faaliyetlerden Yararlanabilir Miyim?

Projeye üç aşamayla katılım sağlanmaktadır. Bunlardan ikincisi gönüllü taahhütnamesinin onaylanmasıdır. Gönüllü taahhütnamesi onaylanmaması durumunda katılımcılar projeden yararlanamayacaktır.

 1. Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinliklere Katılmam Zorunlu Mu?

Proje sonunda Afet Gönüllüsü olunması için projede yer alan eğitimlere ve etkinliklere %85 oranında katılım sağlanması zorunludur. Belirtilen oranın altında kalınması durumunda Afet Gönüllüsü katılım sertifikası verilmeyecektir.

 1. Eğitimler ve Tatbikat Esnasında Herhangi Bir Zarara (Maddi, Sağlık vb.) Sebep Olursam Veya Kendim Zarara Uğrarsam Sorumluluk İBB’de mi?

Gönüllü taahhütnamesinde 14. Maddesinde belirtildiği üzere eğitimler ve tatbikatlar esnasında katılımcı herhangi bir zarara (maddi veya sağlık vb.) neden olması veya uğraması durumunda sorumluluk tamamen kendilerine ait olacaktır.