Risk - Zarar Azaltma Çalışmaları

Afet Önleme / Azaltma Temel Planı

Belediyemiz ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında imzalanan “Afet Önleme Azaltma Temel Planı” çalışma anlaşması, 2000/1885 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanıp 22.01.2001 tarih ve 24295 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 13 Mart 2001 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde ilgili projeye başlanmış, 2002 yılının sonunda da tamamlanmıştır.

İlgili Proje ile, muhtemel bir depremde, ilimizde hasar riski yüksek alanların belirlenmesi konusunda mahalle bazında bina ve alt yapıların hasar görebilirliği incelenmiştir. Söz konusu çalışma ile deprem zararlarının azaltılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesi yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Proje, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar ile 2009 ve 2019 yıllarında güncellenmiştir.

 

İstanbul Deprem Master Planı

İstanbul Deprem Master Planı (İDMP),  Belediyemiz tarafından İTÜ, ODTÜ, YTÜ ve Boğaziçi Üniversitelerine ortak hazırlatılmıştır. İstanbul Deprem Master Planı’nda İstanbul’un depreme karşı güvenli hale getirilmesi amacıyla; 

 • Yapı inceleme ve güçlendirme,
 • İmar uygulamaları,
 • Hukuki çalışmalar,
 • Mali kaynak çalışmaları,
 • Eğitim çalışmaları,
 • Sosyal faaliyetler,
 • Afet ve risk yönetimi

Ana başlıkları ve bunlara ilişkin temel ilke ve esaslar belirlenmiştir. İDMP’nin ana başlıkları altında sıralanan çalışmalar, belirli bir program dahilinde aşama aşama devam etmektedir. 

 

Deprem, Zemin İnceleme ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı bünyesinde çeşitli bilimsel ve teknik çalışmalar yapılmaktadır.

 • Afet Önleme/Azaltma Temel Planı
 • İstanbul Deprem Master Planı
 • Tsunami Tehlike Analizi Raporu
 • Deprem Tehlike Haritaları
 • Mikro Bölgeleme Çalışmaları
 • Heyelan ve Fayların Araştırılması
 • Deprem Risk Analiz Çalışmaları
 • Kent Jeolojisi Çalışmaları
 • Yer Mühendislik Veritabanı ve Zemin Sınıflama Çalışmaları
 • Heyelan Analiz Çalışmaları
 • Afet Odaklı Sosyal Hasargörebilirlik Analizi
 • Sismoloji ve Deprem İzleme Çalışmaları
 • Yapı Güçlendirme Çalışmaları
 • Bina İnceleme Çalışmaları
 • Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Çalışmalar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın.