Afet Gönüllüleri Açık Rıza Metni

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AFET GÖNÜLLÜLERİ  PROJESİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AFET GÖNÜLLÜLERİ AÇIK RIZA METNİ
 

Veri Sorumlusu olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (“İBB”) tarafından, İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Afet Gönüllüleri Projesi” kapsamında rıza vermem durumunda; şahsıma ait görsel ve işitsel kayıt verilerinin (fotoğraf, video, işitsel kayıtlar); etkinlik ve organizasyon yönetimi, vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve vatandaş memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işleneceği ve İBB faaliyetlerinin tanıtımı adına İBB tanıtım videoları/sunumlarında ve İBB’ye ait sosyal medya hesapları ile basılı mecralarda aleni olarak paylaşılacağı tarafıma bildirilmiştir.

İBB tarafından düzenlenen Afet Gönüllüleri Projesi kapsamında işlenen kişisel veriler, kişisel verilerin işleme amaçları, kişisel verilerin toplama yöntemi, kişisel veri işleme faaliyetinin dayandığı hukuki sebepler, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan hak ve talepler konusunda https://akom.ibb.istanbul/gonulluol/ adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri Projesi Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Afet Gönüllüleri Aydınlatma Metni” ile ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendikten, rızamı her zaman ilgili aydınlatma metninde belirtilen usuller aracılığıyla veri sorumlusuna başvurarak geri çekebileceğim ve rızama ilişkin hususlarda değişiklik yapabileceğim konusunda bilgilendirildikten sonra; şahsıma ait görsel ve işitsel kayıt verilerinin (fotoğraf, video, işitsel kayıtlar) etkinlik ve organizasyon yönetimi, vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve vatandaş memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve İBB faaliyetlerinin tanıtımı adına İBB tanıtım videoları/sunumlarında ve İBB’ye ait sosyal medya hesapları ile basılı mecralarda aleni olarak paylaşılmasına açık rızam ile izin verdiğimi beyan ederim